కోటి ఆశల కొత్త వెలుగు

- June 25, 2017 , by Maagulf
కోటి ఆశల కొత్త వెలుగు

నా జీవితం కోటి ఆశల కొత్త వెలుగు ..!

నా శ్రమ నిత్యం ఆకలి చావుల అరణ్యం ...!
 
నా బ్రతుకు బలిసినోడికి  భాగోతం....!

నాతో పాటూ కొందరి  పేదోళ్ల ఆకలి ఆవేదన ....!

నా జీవితం  పరిమితం లేని అభివృధి ....!

నా దరికి కూడా చేరలేదు  ప్రభుత్వ హామీల ప్రకటన ...!

నాది శ్రమ పేదరికం తప్ప న్యాయం అన్యాయం తెలియని స్నేహితుల సమూహం ...!

హ హ ఇది నా వలస జీవితం ...

--రామచంద్ర ఆకుల 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com