మా గల్ఫ్ మొబైల్ యాప్

గల్ఫ్ లోని వివిధ తెలుగు సంస్థలన్నిటినీ అనుసంధానం చేస్తూ, ఇక్కడి తెలుగు వారికి సంబంధించిన/ ఉపయోగకరమైన తాజా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ, అందరి ఆదరణాభిమానాలను చూరగొంటున్న మన మాగల్ఫ్ ఇప్పుడు మొబైల్ అప్ ద్వారా కూడా లభ్యమవుతుంది.

తాజా వార్తలు, అప్ డేట్స్...ఎప్పుడైనా...ఎక్కడైనా తెలుసుకోవడానికి మా గల్ఫ్ మొబైల్ యాప్ ని మీ మొబైల్ లో ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి.

Copyrights 2015 | MaaGulf.com