యుఏఈ >> చర్చీలు

చర్చిలు

 • గోస్పెల్ అఫ్ గాసు మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్, అబుధాబ
  ి కాంటాక్ట్: పి యస్ తిమోతి విన్సెంట్- +971557907989
 • గోస్పెల్ అఫ్ గ్రసు తెలుగు చర్చ్, ముస్సఫః, అబుధాబి
  కాంటాక్ట్: పి యస్ తిమోతి విన్సెంట్ - +971557907989
  బ్రో. మెస్సయ్యా-+971552115609
  బ్రో. విజయకుమార్- +971558478190
 • గోస్పెల్ అఫ్ గ్రసు తెలుగు చర్చ్, షార్జా
  కాంటాక్ట్: పి యస్. రమణ బాబు-+971552998411
  బ్రో. జైపాల్- +971503811562
  బ్రో. ఆర్ వి-+971554570129
 • దుబాయ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ చర్చ్
  కాంటాక్ట్:: పి యస్. శ్యాం బాబు +971506953402
  పి యస్. సిసిర్ కుమార్ యీద, +971509083780
 • గ్రేస్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్, రాస్ అల్ ఖైమః
  కాంటాక్ట్:+971507877064
Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com