ఒమాన్ >> చర్చీలు

 • హిందూ టెంపుల్స్
  • శివ మందిరం

+968 24737311

 • శ్రీ కృష్ణ మందిరం

                                    +96824798546

 • చర్చి
  • ఒమాన్ ఏవంగెలిఖల్  క్రీస్టియన్ చర్చ్

+968 24702372

 • మసీదులు
  • సుల్తాన్ కాబూస్ గ్రాండ్ మసీదు
  • అల్ జుల్ఫా మసీదు
  • అల్ జావవి మసీదు
  • సుల్తాన్ సైద్ బిన్ తైమూర్ మసీదు
  • సుల్తాన్ తైమూర్ బిన్ ఫైసల్ మసీదు
  • అల్ ఖోర్ మసీదు
  • మస్జిద్ అల్ రసూల్ అల్ ఆజం
  • మొహమ్మద్ అల్ అమీన్ మసీదు

 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com