ఖతార్ >> విహారం

పర్యాటక ప్రదేశాలు:

 • మ్యూసియం అఫ్ ఇస్లామిక్ ఆర్ట్
 • మతాఫ్ : అరబ్ మ్యూసియం అఫ్ మోడరన్ ఆర్ట్
 • కార్నిష్
 • సూక్ వకిఫ్
 • ది పెర్ల్ ఖతార్
 • బార్జాన్ టవర్
 • విల్లాజ్జిఒ మాల్
 • ఖతార్ నేషనల్ మ్యూసియం
 • అల్ బిద్ద- ది కింగ్డమ్ అఫ్ అలాద్దిన్
 • దోహా గోల్ఫ్ క్లబ్
 • అల్ వాజ్బా
 • ఆస్పైర్ టవర్
 • కోరల్ ఉదైద్ బీచ్
 • దాహ్ల్ ఎల్ హమాం పబ్లిక్ పార్క్
Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com