ఇక సెలవంటూ ...

- December 06, 2016 , by Maagulf

ఇక సెలవంటూ ...

జీవాన్ని జనానికిచ్చి 
నిర్జీవంగా కదిలి వెళ్ళిపోయావు 
కన్నీళ్లతో తడిసిపోతుంటే 
కడలి తీరంలో ఒదిగిపోయావు 

ఎన్ని గుండెలు ఏడ్చినా 
ఎన్ని గొంతులు పిలిచినా 
ఈ రోజెందుకో దయలేని తల్లివైనావు 
తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయావు

పారువెల్ల

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com