104 మంది చొరబాటుదారుల అరెస్టు.. 78 మంది బహిష్కరణ

- June 15, 2017 , by Maagulf
104 మంది చొరబాటుదారుల అరెస్టు.. 78 మంది బహిష్కరణ

అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా ప్రవేశించిన104 మంది చొరబాటుదారులను రాయల్ ఒమాన్ పోలీసులు,ఇతర సైనిక మరియు భద్రతా దళాల సహకారంతో అరెస్టు చేశారు. గత వారం అనేక ప్రాంతాల నుండి వివిధ జాతులకు చెందిన 104 మంది అక్రమ చొరబాటుదారులను పోలీసులు అదుపు లోనికి తీసుకొన్నారు. చొరబాటుదారుల దేశాలకు సంబంధించిన రాయబార కార్యాలయాల సమన్వయంతో చట్టపరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేసిన తర్వాత 78 మంది చొరబాటుదారులను రాయల్ ఒమాన్ పోలీసులు దేశం నుండి పంపించివేశారు.

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com