పాపాయి

- July 25, 2020 , by Maagulf
పాపాయి

పాపాయి

చిట్టి చిట్టి పాపాయి చిన్నారీ నేవోయి
చిరుమందహాసాల చిరునామా నీదేను
నినుజూసి మనసంతా హాయిగొలుపు రోజంతా
అసమానపు సిరులన్నీ మూటగట్టి తెచ్చేవు

నీ నవ్వుల పువ్వులకు వెలలేదీలోకంలో
నీ చూపుల అనురాగం నింపేనే మమకారం
నీ ఒలికే రాగాలు సాటిరాని సరికిగమలు
నీ చిలిపి చేష్టలు మరపురాని మధురిమలు

మౌనంగా మాట్లాడీ అందరినీ దరిచేర్చే
చిట్టితల్లి నీవమ్మా చిన్నారీ నీవమ్మా
ఈ సృష్టికి లోకంలో నీవేకదా చిరునామా
ఏమిస్తే నీరుణము తీరుతుంది చెప్పమ్మా

ఈ ఇలలోన వెలలేదు నీవు గొలుపు హాయికి
ముత్యంలాంటి నీ నవ్వే మాకిచ్చే ఆభరణం
కలలన్నీ మావైతే కళల రూపం నీవేలే
తలిదండ్రుల నోములకు ప్రతిరూపం నీవమ్మా

మా ఆశల ప్రతిరూపం నీవేకదా పాపాయి
రాబోయే రోజుల్లో జగమంతా గెలవాలి
ఇదేకదా నీవిచ్చే మా శ్రమలకు ప్రతిఫలము
మా మంచి పాపాయి మము మరచి పోదోయి

--సోమసుందర్ ఎస్.పీ(షార్జా,యూ.ఏ.ఈ)

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com