|| గాలి మువ్వల చప్పుడై ||

- February 29, 2016 , by Maagulfవెనకేసుకున్నదేమిటోనని
వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడల్లా 
పిడికెడు జ్ఞాపకాలతో ఎదురొస్తావు 
దోసిట్లోని దుఃఖమంతా మల్లెలు చేసి 
వెచ్చగా జోకోడతావు 
కళ్ళని కలల రంగులో ముంచి 
కమ్మని కునుకునిస్తావు 

దూరమో 
భారమో
వేటాడే ముళ్లనో
వెంటాడే నీడనో , నువ్వు తప్ప
ఇంకేదీ నా దరి చేరనీయవు 

ఇక్కడి పొద్దును వెంటబెట్టుకొని నేను
అక్కడి మబ్బులు మూటగట్టుకొని నువ్వు
ఒకే గుండెను చేరోసగం పంచుకొని 
కలిసిపోతుంటాం
కరిగిపోతుంటాం
ఎప్పుడూ తడిసిపోతుంటాం

మాట మరిచినా 
ఊసులు మిగిలున్నట్టు
గుండె ఆగినా 
గురుతులు బతికున్నట్టు
ఎప్పటికీ.... బతికేస్తాం
గాలి మువ్వల చప్పుడై

 

పారువెల్ల

 

 

 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com