మైలు రాయి

- June 25, 2016 , by Maagulf

ఎప్పటికీ
కదలకుండా
అక్కడే
బుద్ధ
విగ్రహంలా
నిల్చుని
వుంటుంది
వింటుంది
చూస్తుంది
సైగలు
చేస్తుంది

నేను మటుకు
దానికి
అటు
ఇటు
పరిగెడుతూనే
వుంటాను
నా కాలం
చెల్లేంత వరకు

రోడ్లు
విస్తరిస్తునప్పుడు
గుడిని
జరపకుండా
దాన్ని మటుకు
కొద్దిగా నెట్టేస్తారు
మిత్రులనీడ
జాడల్ని కోల్పోయి
దిగాలుగా
మొహం వేలాడదీసింది.
వుండండి!

ఇప్పుడే
వస్తా!!

దాని చుట్టూ తిరిగి
దణ్ణం పెట్టి
బొడ్డురాయిగా
మార్చి!!!

(నాకు దారి చూపిన అనేకానేక రకాల మైలు రాళ్ళకి)

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com