*నువ్వొస్తే .......*

- September 08, 2016 , by Maagulf

మనసు విప్పి ఆరేసుకున్నాక

నువ్వు కురిసి వెళ్ళిపోతావు

ఎప్పటిలా తడిసిపోతుంటాను
చిరునవ్వుకు ఒలికి పోతుంటాను

చెలీ ...
వేటాడుతున్నావో
వెంటాడుతున్నావో
ఏదీ.....అర్థం కాదు,
నా నీడ మాత్రం అచ్చం నీలాగే వుంది

వెన్నెల వాకిట్లకు నన్నెందుకు తరిమావో
పైరగాలి ఎందుకు వీచిందో
పవిట కొంగు ఎందుకు ఊగిందో
సిగ్గంతా వొలకబోసుకున్న సింగారం
కౌగిట్లో ఎలా కరిగి పోయిందో...

ఏమని చెప్పేది ఆమనిలా నువ్వొస్తే

చీకటంతా గొంగళి పురుగులా కనులలోకి పారింది
కలలన్నీ సీతాకోక చిలుకలై ఎగురుతున్నాయి
తేనె తాగిన చిట్టి చీమలు
తీయగా కుట్టి వెళ్లినట్టు తెలియనే లేదు

*పారువెల్ల*

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com