షేక్ ఇబ్రహీం బిన్ మొహ్మద్ అవెన్యూ లో నూతన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్

- August 08, 2022 , by Maagulf
షేక్ ఇబ్రహీం బిన్ మొహ్మద్ అవెన్యూ లో నూతన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్

మనామా: షేక్ ఇబ్రహీం బిన్ మొహ్మద్ అవెన్యూ జంక్షన్ లో సీఫ్ మాల్ వైపు వెళ్ళే రోడ్డు కు దగ్గరగా నూతన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ను ప్రజా పనుల మంత్రిత్వ శాఖ అమర్చడం జరిగింది. ఆగస్ట్ 10 నుండి ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com