ఓ జీవితం...!!

 

సుడుల సుడిగుండాలు 
బాధల బందిఖానాలు 
కష్టాల కన్నీళ్ళు
ఎడద ఒంపిన ఏకాంతాలు 
మదిలో రేగిన అలజడులు 
మేథకు అందని అంతర్లోచనాలు
ఒంటరి పయనంలో ఒయాసిస్సులు 
గతించిన కాలపు షడ్రుచులు 
భిన్న దృవాల దృక్పధాలు
రెప్పపాటు జీవితానికి 
గుప్పెడు గుండెలో చేరిన
జ్ఞాపకాల గువ్వల సవ్వడి
నిరాశలను ఓదార్చుతూ 
నిరంతర పరి భ్రమణానికి 
సమాయత్తమవడమే ఓ జీవితం...!!

--మంజు యనమదల 

Back to Top