:నిర్బంధ గృహస్థాశ్రమం:

- April 11, 2020 , by Maagulf
:నిర్బంధ గృహస్థాశ్రమం:

:నిర్బంధ గృహస్థాశ్రమం:
--డా.కోడి రామ (అల్ అయిన్,యూ.ఏ.ఈ )

"శార్వరీ" మాతకు,"శారదా" మాతకు శత కోటి వందనాలు!
"బుధుడు: పరిపాలించు భువిలోన ,కటాక్షించిన,
కర్ఫ్యూ లేని "కరోన","కోవిడ్" పేర దివ్య నామామృతమయ్యె!

కలియుగ మహిమతో పుణ్యముపురుషులెల్ల 
'రాజు','పేద' యను భేదమెరుంగక కంటికే కనపడని, 
చేతికే దొరకని, ప్రాణాంతక మహమ్మారికి తల వొగ్గిరి! 
నిత్య మరణ మృదంగమై, మన మధ్యలోనే, 
మసులుతున్న అదృశ్య జీవి రేపో,మాపో
నీ అంతిమ యాత్రకు,"శ్రీకారం" అంటున్నది అంటువ్యాధి! 
నేనే పాండెమిక్ అంటూ ప్రాణాలేహరిస్తున్నది:


"కార్యాలయం" వీడి "భార్యాలయ"మందే మనుగడ 
సాగించు, మహానుభావులు, మరెందరో మాములు బాసులు ,
"కూపస్థమండూ కమ్ము",లై భార్యావిధేయులై, "గోవింద"
నామమే మరిచి "కోవిడ్" జపమాల పట్టారు! 
అక్కటా ఏమి ఈమాయ!

రక్తపాతమెరుంగని జాగ్రన్మహాగ్ని, అహంకారమంతా 
మొందింప అవతరించినదా? 

విశ్వ సంగ్రామానికి నా దగ్గర క్షిపణలున్నాయి, అన్న,అన్న గారు, నాలుగు "మలేరియా"మాత్రలకోసం "దేహి"
అని పోషించటం వింతగా ఉంది కదూ!
"న్యూక్లియారు" బాంబులు నీనగరాలను కాపాడగలవా? 
మనుజులందరు శవాల గుట్టగా మారిన, 
నీ "శిధిల" సమాజానికి నీవురాజువేనయ్యా! 

చేతులు కడిగి మూతులు కడిగి సబ్బులన్నీ అరిగిపోయాయి
నేనే గొప్ప వైద్యుడనాని గర్వించాను, నా చుట్టూ కోవిడ్ 
మంటలు చుట్టూ ముట్టి ఉన్నాయి! 
"తీరెను రోజులు నీకీ కొమ్మకు" అన్నారు అలనాటిఘంటసాల 
"పొమ్మా ఈ చోటు వదలి" అంటే ఎక్కడికి పోవాలి? 
ఎందెందు వెదకినా అందదే కలదు మహమ్మారి "కరోనా"
కుచ్ కరోనా!

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com