*తనివితీరని పయనంలో*

- May 08, 2016 , by Maagulfగురుతులన్నీ మరకలనుకొని
నువ్వు గుండెను కడిగేసుకున్నాక
కాలువలా పారుతూ వచ్చిన జ్ఞాపకాలు
నాలో ఇంకిపోయాయి

తెలియకుండానే
నాకు చెప్పకుండానే
నన్నెవరో కడిగేసుకున్నారని
నన్నెవరో చెరిపేసుకున్నారని
కాకి యెంగిలి కలత చెందింది

వాన నీటిలో నేనొదిలిన కాగితపు పడవ
ఇన్ని రోజుల తరవాత తిరిగి నా దగ్గరకొచ్చింది
పడవను
నా చిన్ని పడవను
ఎక్కి కూర్చున్నాక మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి .
సరిహద్దుల్ని దాటినా దాటకున్నా
తీరాన్ని చేరినా చేరకున్నా
మనం
ఆత్మను ఇక్కడే వదిలేసినవాళ్ళం
భూమిని గుండ్రంగా తిప్పుతూ
మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడే కలుసుకునేవాళ్ళం

~ పారువెల్ల ~

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com