బహ్రెయిన్ >> ముఖ్య సమాచారం

ఎమ్బస్సీలు:

 

ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు:

·         పోలీస్ - 999

·         అంబులెన్సు - 999

·         ఫయిర్ – 997

·         ట్రాఫిక్ & పాట్రోల్ – 199

·         ఎలక్ట్రిసిటీ & వాటర్ – 171555

 

ఇండియన్ స్కూల్స్ :

  • The Indian School, Kingdom of Bahrain

Jannusan Office :

Location Address :

Building No. 921, Road No. 431, Block No. 504 
Jannusan Avenue Close to Jannusan Roundabout, Kingdom of Bahrain

Contact Tel. No. :

00973 – 17595372

Fax No. :

00973 - 17595374

Email :

thenhs.bahrain@gmail.com

 

Suquayya Office :

Location Address :

Suquayya Avenue, Behind Manama Auctions

Contact Tel. No. :

00973 – 17262139

Fax No. :

00973 - 17259512

Email :

newhorizonschool2010@gmail.com

 

 

PB No. 21780
 

The following are both, national and international schools in Bahrain:

Name of School

Location

Official Website

1st Steps Children's Nursery

Isa Town

Official Website

Abdulrahman Kanoo International School

Salmabad

Official Website

Alrawabi School

Jabalat Habashi

N/A

Al Hekma School

Isa Town

Official Website

Al-Hidaya Al-Khalifia Secondary School

Busaiteen

N/A

Al Iman School

Isa Town

Official Website

Al Noor International School

Sitra

Official Website

Al Mahd Day Boarding School

Saar

Official Website

Al Raja School

Manama

Official Website

Al Wisam International School

Shakhura

Official Website

AMA International University

Salmabad

Official Website

Arabian Pearl Gulf School

Manama

Official Website

Asian School

Umm Al Hassam

Official Website

Bahrain Bayan School

Isa Town

Official Website

Bahrain Indian School

Budaiya

Official Website

Bahrain School

Juffair

Official Website

Bangladesh School

Adliya

Official Website

British School of Bahrain

Hamala

Official Website

Capital School

Zinj

Official Website

Hawar International School

Riffa

Official Website

Ibn Al Hytham Islamic School

Manama

Official Website

Ibn Khuldoon National School

Isa Town

Official Website

Indian School, Bahrain

Isa Town

Official Website

The Japanese School in Bahrain

Sar

Official website

Lycée Français MLF de Bahreïn

Muharraq

Official Website

Modern Knowledge Schools

Juffair

Official Website

Multinational School Bahrain

Adliya

Official Website

Naseem International School

Isa Town

Official Website

New Horizons School

Zinj

Official Website

New Millennium School

Zinj

Official Website

Novotech Group

The Bahrain MallSeef

Official Website

Pakistan School, Bahrain

Isa Town

N/A

Philippine School, Bahrain

Isa Town

Official Website

Riffa Views International School

Riffa

Official Website

Sacred Heart School

Isa Town

Official Website

Shaikha Hessa Girls School Bahrain

Riffa

Official Website

St. Christopher's School Bahrain

Isa Town and Saar

Official Website

Talent International and the Infant School

Manama

Official Website

The Eastern School, Bahrain

Adliya

Official Website

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com