ఖతార్ >> ముఖ్య సమాచారం

ఎమ్బస్సీలు:

 

ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు:

  • పోలీస్ - 999
  • అంబులెన్సు - 999
  • ఫయిర్ – 999
  • ట్రాఫిక్ & పాట్రోల్ – 489066
  • ఎలక్ట్రిసిటీ & వాటర్ – 911

 

ఇండియన్ స్కూల్స్ :

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com