*అవునా*

- November 22, 2016 , by Maagulf

పెదవి విప్పని దుఃఖాన్ని

భుజాన వేసుకొని నువ్వు
పగిలిన అద్దాన్ని చూస్తూ
అతకని హృదయాన్ని మోస్తూ నేను

ఎవరికి వాళ్ళం పరాయిలమై
కంటతడి పెట్టుకుంటున్న మబ్బులను మోస్తూ
మళ్ళీ మనమే

పారిపోతున్న క్షణాలను పట్టుకున్నదీ లేదు
దారి వెంబటి దొర్లిపోతున్న అడుగులను ఆపిందీ లేదు

అవునా !
ఇదంతా నిజమేనా  !!

సఖీ....
నువ్వూ
నేనూ
రెండు మనసులు జతగూడిన ప్రణయం కాదంటావా ?

*పారువెల్ల*
 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com