*తప్పుగా అనుకోవద్దు*

- June 23, 2017 , by Maagulf


కళ్ళు మూసుకోలేదు 
చెవులు దాచుకోలేదు
ఎందుకో మరి 
నువ్వు కనబడలేదు 
అసలు వినబడలేదు
అప్పుడెప్పుడో 
సాగర తీరంలో ఏరుకున్న గవ్వలు 
వాగు ఇసుకలో దొరికిన గులకరాళ్లు 
జ్ఞాపకాల పండగ చేస్తున్నపుడో
ఇంకెప్పుడో....
అక్షరాల భావ చిత్రాలను చూస్తూనో 
మనసు చెప్పే మూగ భాషను వింటూనో
బహుశా నిన్ను గమనించనే లేదు
చీకటి కానే కాదు 
ఉరుములు లేనే లేవు 
ఎందుకో మరి 
నువ్వు కనబడలేదు 
అసలు వినబడలేదు
కళ్ళను ఆకాశంలో విసిరేసి 
అనంత విశ్వం చూస్తున్నప్పుడో
చెవులను సంద్రంలో పడేసి 
కడలి దుఃఖం వింటున్నప్పుడో
బహుశా నిన్ను గమనించనే లేదు
నేస్తం నిజమే చెప్తున్నా 
నమ్మక తప్పదు మరి !!!!?
*పారువెల్ల*

 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com