బిర్యానీ ఆకుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

బిర్యానీ ఆకుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

భారతీయ వంటగదిలో బీర్యానీ ఆకుకి సముచిత స్థానం లభిస్తుంది. అనేక వన మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో భారతీయులు వంటలు తయారు చేస్తారు. ఇవి మన ఆహారానికి రుచులను జోడించడమే కాక ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. లవంగాలు దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. పసుపు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాల యొక్క స్టోర్-హౌస్. అలాంటి మరొక మసాలా బే ఆకు (దీనిని హిందీలో తేజ్ పత్తా అని పిలుస్తారు). బిర్యానీ , పులావ్ మరియు చాలా భారతీయ వంటకాల్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే బే ఆకు వంటకానికి రుచిని జోడించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది శతాబ్దాలుగా సాంప్రదాయ ఔషధంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు.

Back to Top