* తడి లేని ప్రవాహం *

- November 12, 2016 , by Maagulf

ఒక్కొక్కసారి ...

దేహం లోతుల్లోకి  మనసు ప్రవహించదు 

తడిని  గుండెలో దాచుకున్న మట్టి 
చెట్టులా నవ్వడమూ కనిపించదు 

తీరంలో ఇసుక మీద రాసిన రాతలు 
ఏ సంగతి చెప్పకుండానే  చెరిగిపోతాయి 
అయినా ఏమీ అనిపించదు 

మామిడి కొమ్మల  చిగురుటాకులు 
మసక మబ్బుల్ని చూసి  దిగులుపడినా 
పూత పూసిన పువ్వంతా రాలిపడినా 
ఏ దృశ్యమూ కనిపించదు 
ఏ శబ్దమూ వినిపించదు 

లోపలినుండి వెలుపలికి 
పచ్చదనాన్ని పదే పదే తరుముతున్నట్లూ తెలియదు 
అలసి పడుకున్నాక బీడుపడ్డ మైదానంలా మేల్కోవడం 
అనుకోకుండానే జరిగిపోతుంది .
ఇక 
లోపలినుండి  వెలుపలికి 
వెలుపలినుండి లోపలికి 
ప్రవహించేందుకు  తడి మిగలకపోవచ్చు 

పారువెల్ల

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com