పునరావృతం

- December 22, 2016 , by Maagulf

రోజూలాగే పుడుతున్న రోజు 

తూరుపు వదలని సూరీడు 

తూకానికో  
పైకానికో 
ఎంగిలైన వెలుగంతా  
వట్టి గన్నేరు పువ్వు 

మైలపడ్డ గతాన్ని కడిగేయలేక 
మానని గాయానికి మందివ్వలేక 

చెవిటితనమో 
అవిటితనమో 
చూడలేని గుడ్డితనమో 
గద్దెల్ని  ముస్తాబు చేస్తూ 
గద్దల్ని పిలుచుకొస్తూ
మళ్ళీ నేనూ నువ్వు 

వెలుతురు నిజాలు రాతిరికిచ్చి 
వేకువ చూపును చీకట్లో దాచి
మళ్ళీ మళ్ళీ నడుస్తున్నది .. అదే తొవ్వ !

పారువెల్ల

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com