అసలు సిసలు కవిత్వం

- April 19, 2017 , by Maagulf
అసలు సిసలు కవిత్వం

అసలు సిసలు కవిత్వం:

అసలు సిసలు కవితకెపుడు
స్వానుభవమె పుట్టినిల్లు;
గుండెకొలిమిలోన మరిగి,
కంటికొనలలోన కరిగి,
పంటిబిగువులోన నలిగి,
ఒంటినరములోన ఉరికె-
అసలు సిసలు కవితకెపుడు
స్వానుభవమె పుట్టినిల్లు.

వాల్మీకీ శ్లోకములకు
స్వానుభవమె పుట్టినిల్లు;
జాషువా పద్యగతికి 
స్వానుభవమె పుట్టినిల్లు;
శ్రీ శ్రీ కవితాగ్నికి 
స్వానుభవమె పుట్టినిల్లు;

అహర్నిశం అణగద్రొక్కి
అనుక్షణం అదిమిపెట్టి
అనుభవాలు చెక్కినట్టి
కవితాక్షర శిల్పం;
ఎర్రగానె మంటపెట్టి
కాల్చికాల్చి కరగగొట్టి
సమ్మెటతో వంచినట్టి
లోహాక్షర ఖడ్గం;
అదే అదే మహత్వం
అదే అదే పటుత్వం
చచ్చినట్టి జడత్వం
అసలు సిసలు కవిత్వం.

-సిరాశ్రీ 

(పొద్దున్నే కాసేపు జాషువాగారి పద్యాలు చదివిన స్వానుభవంతో )

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com