విధి

- August 09, 2018 , by Maagulf

తాను కురిసి 
మట్టిని తడిపేయాలని 
మబ్బుకు మాత్రం ఆశ లేదంటావా 
నాలాగే..!

మతిలేని గాలి 
గతి తప్పి తరుముతుంటే 
జాలిగుండెల మబ్బు  జారిపోయింది 
మట్టిని విడిచి  వెళ్ళిపోయింది
నాలాగే..!
 
కాలం అనుకూలమే 
సఖీ , విధి బలీయమైనది

పారువెల్ల
 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram

తాజా వార్తలు

- మరిన్ని వార్తలు

Copyrights 2015 | MaaGulf.com